Koi bis 30 cm

Aoki Mix

 • Größe: 15 -19 cm
 • Preisstaffellung !!:
 • ab 1 Koi Einzelpreis : 22,00 €
 • 10 Koi insg.: 150,00 €
 • ab dem 11. Koi jeder weitere Koi Einzelpreis: 13,00 €
 • Bildnummer: 88

Japan Koi Mix

 • Größe: 10-55 cm
 • Preis: 1 € pro cm
 • Bildnummer: 86

Goshiki

 • Größe: 14 – 17 cm
 • Züchter: Aoki
 • PREISSTAFFELUNG
 • Preis: 25,00 € / 1 Koi
 • Preis: bei 3 Koi: ings. : 65,00 €
 • Bildnummer: 84

Aoiki & Kase Mix

 • Größe: 22 – 30 cm
 • Züchter: Aoki und Kase
 • Preisstaffelung
 • 1 Koi : 75,00 €
 • 2 Koi insg. 130,00 €
 • Bildnummer: 79

Oyama Mix HIGHQUALITY

 • Größe: 16 – 20 cm
 • Züchter: Oyama
 • Preis: 50,00 € / Koi
 • 2 Koi insg.: 90,00 €
 • 3 Koi insg.: 120,00 €
 • Bildnummer: 75

Kase Mix

 • Größe: 20 – 28 cm
 • Züchter: Aoki
 • Preis: 80,00 € / Koi
 • Bildnummer: 69

Doits Kikokuryu

 • Größe: 20 – 27 cm
 • Züchter: Aoki
 • Preis: 80,00 € / Koi
 • Bildnummer: 67

Butterfly Koi Mix

 • Größe: 16 – 20  cm
 • Züchter: Yamazaki
 • Preis: 35,00 € / Koi
 • Bildnummer: 62

Otsuka Mix

 • Größe: 7 – 12  cm
 • Züchter: Otsuka
 • Preisstaffelung:
 • 1 Koi 12,00 €
 • 5 Koi insges. 50,00 €
 • 10 Koi inges. 80,00 €
 • Bildnummer: 59

Aoki und Kase Mix

 • Größe: 10 – 18  cm
 • Züchter: Aoki und Kase
 • Preisstaffelung:
 • 1 Koi 26,00 €
 • 3 Koi ingesamt 70,00 €
 • 5 Koi insges. 100,00 €
 • 10 Koi inges. 170,00 €
 • Bildnummer: 58

Aoki Mix 2

 • Größe: 12 -16 cm
 • Züchter: Aoki
 • Preis: ab 28,00 €
 • Bildnummer: 1
 • Preisstaffelung: ja

Aoki Mix handpick

 • Größe: 12 -16 cm
 • Züchter: Aoki
 • Preis: ab 29,00 €
 • Bildnummer: 2
 • Preisstaffelung: ja